Jakie formy wyrażenia programu komputerowego chroni prawo polskie?

Elwira Chudy

Ochroną objęte są wszelkie formy wyrażania programu komputerowego: program źródłowy; maszynowy; wpisany do pamięci komputera.

Marcin Śledzikowski