Jakie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa?

Angelika Marszałek

Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa mogą dotyczyć różnego zakresu spraw , mogą to być sprawy z zakresu sprzedaży np. ceny, listy klientów, jak również sprawy  z zakresu marketingu w tym plany i prognozy marketingowe, sprawy dotyczące produkcji, kontrola jakości, sprawy finansowe itp.

Angelika Marszałek