Jakie istnieją formy przymusu bezpośredniego?

Franciszka Kaim

Wyróżnia się 3 formy przymusu bezpośredniego: przymus symboliczny (np. zajęcia ruchomości, podczas którego poborca skarbowy umieszcza na każdej zajętej rzeczy znak ujawniający to zajęcie), stosowanie siły fizycznej, użycie broni.

Magdalena Machy