Jakie jest znaczenie podatkowych grup kapitałowych?

Agata Kasprowicz

W aktualnej sytuacji gospodarczej, podatkowe grupy kapitałowe mają marginalne znaczenie. Regulacja podatkowych grup kapitałowych jest niewątpliwie korzystna, jednak mało podmiotów spełnia warunki nakazane przez prawo. Regulacja zatem ma znaczenie bardziej teoretyczne niż praktyczne.

Paweł Panaś