Jakie opłaty pobiera komornik przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę?

Irmina Łukaszewicz

? Regulację opłat zawiera ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Podstawową opłatą, występująca niezależnie od okoliczności postępowania, jest opłata stosunkowa w wysokości 8% od wyegzekwowanych należności. Dodatkowe opłaty to np. Opłata za poszukiwanie majątku, czy też uzyskiwanie niezbędnych informacji o dłużniku w państwowych urzędach.

Paweł Panaś