Jakie postanowienia umów uznaje się za uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu postępowania upadłościowego na mocy art. 84 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze?

jan Lachowicz

Są to postanowienia, które uniemożliwiają lub utrudniają zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu w wyniku przeprowadzenia upadłości likwidacyjnej lub układowej. 

Magdalena Machy

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>