Jakie są czynności przygotowawcze syndyka przed likwidacją masy upadłości?

Róża Furmanek

Do czynności o charakterze przygotowawczym należą: sporządzenie spisu inwentarza, oszacowanie masy upadłości, sporządzenie planu likwidacyjnego oraz złożenie sprawozdania finansowego - art. 306 i art. 307 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 Nr. 75 poz. 1361 ze zm.).

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>