Jakie są inne drogi naprawienia szkody w pojeździe w sytuacji, gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu OC komunikacyjnego jest wyłączona?

Anna Sekura

W razie braku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ramach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, można domagać się naprawienia szkody przede wszystkim z ubezpieczenia autocasco uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczenie AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu mechanicznego od skutków kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia i nie jest zależne od okoliczności posiadania pojazdu, świadczenie w przypadku wystąpienia szkody wypłaca się tutaj bowiem osobie wskazanej w polisie jako ubezpieczony. Posiadając ubezpieczenie AC nie możemy jednak czuć się pewni, że zawsze dostaniemy odszkodowanie za szkody powstałe w naszym pojeździe. Jak przy każdym ubezpieczeniu dobrowolnym, niezwykle ważne jest tutaj dokładne przestudiowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z reguły wyszczególniających pewien katalog przypadków, w których może nie dojść do wypłaty odszkodowania.

Anna Sekura

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>