Jakie są konsekwencje niezastosowania się przez pracodawcę do obowiązków przewidzianych przy zajęciu wynagrodzenia pracownika?

Malwina Klecha

Po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie dnia 03 maja 2012 r. niewykonananie obowiązków wskazanych w zajęciu, a także innych obowiązków ustawowych, zobowiązuje komornika do ukarania pracodawcy grzywną do 2.000,00 zł. Często stosowaną przez komorników praktyką jest jednak ponaglanie pracodawcy przed wymierzeniem grzywny.

Paweł Panaś