Jakie są przykłady orzeczeń, które określają czym są czynności zwykłego zarządu?

Zofia Sobala

Jest to np. wyrok SN z 08.10.1997 r. (II CKN 362/97), w którym orzeczono, że „Pełnomocnictwo ogólne (art. 98 KC) - udzielone przez zarząd stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą - obejmuje umocowanie do zawarcia umowy spółki”. 

Marta Nowocień

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>