Jakie są warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej?

Elżbieta Zaborska

Aby utworzyć podatkową grupę kapitałową, spółki kapitałowe prawa handlowego muszą spełniać warunki określone w art. 1a CIT. Są to m.in. konieczność posiadania przez spółkę dominującą co najmniej 95% bezpośredniego udziału w kapitale spółek zależnych, brak zaległości podatkowych spółek, minimalny kapitał zakładowy w wysokości 1000000 zł dla każdej ze spółek.

Paweł Panaś