Jakie są zasady potrącania należności dochodzonej w postępowaniu egzekucyjnym z wynagrodzenia za pracę?

Marta Kaszuba

Uregulowane są w art. 87 Kodeksu pracy. Główną zasadą jest potrącenie maksymalnie połowy wynagrodzenia pracownika (przy dochodzeniu należności innych niz świadczenia alimentacyjne). Kwotą wolna od zajęcia jest kwota minimalnego wynagrodzenia - tj. taką kwotę zawsze musi pracownik otrzymać (brak kwoty wolnej od zajęcia przy potrącaniu należności alimentacyjnych).

Paweł Panaś