Jakie wydarzenia zaliczamy do niezawinionych przyczyn uchybienia terminowi?

Cyprian Żurowski

Do niezawinionych przyczyn uchybienia terminu zalicza się m.in.: stany nadzwyczajne, takie jak problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe (powódź, pożar), czy nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą.

Magdalena Machy