Kiedy likwidacja może zostać wstrzymana

Marcin Gałecki

Sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację masy upadłości do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo rozpoznania wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu (art. 309 PrUpN).

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>