Komornik sądowy bezprawnie zajął mój samochód, ponieważ dłużnikiem jest mój zięć. Czy w takiej sytuacji mam pozwać komornika sądowego?

Rafał Dymowski

Nie, legitymowany biernie w tej sytuacji będzie wierzyciel, tak więc należy pozwać wierzyciela.

Kamil Szmidt