Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych ?

Angelika Marszałek

Za bezpieczeństwo danych osobowych   odpowiedzialny jest administrator  , którego obowiązkiem jest  zastosowanie odpowiednich   środków technicznych i organizacyjnych  zapewniających ochronę danych 

Angelika Marszałek