Kto może udzielić pełnomocnictwa ?

Angelika Marszałek

Pełnomocnictwa udzielić może każdy podmiot  który jest stroną w postępowaniu  , czyli może to być osoba fizyczna , prawna  czy też jednostki organizacyjne , organizacje społeczne 

Angelika Marszałek