Pojazdem znajdującym się w majątku wspólnym, względem którego oboje z żoną jesteśmy współwłaścicielami, spowodowałem wypadek, w którym moja żona doznała obrażeń ciała. Czy żona może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC tego pojazdu?

Anna Sekura

Art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wyraźnie wyłącza odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń tylko za szkodę wyrządzoną w mieniu posiadacza. Rozszerzenie tego wyłączenia na szkody osobowe nie znajduje podstaw normatywnych i nie może zasługiwać na uwzględnienie. W konsekwencji, poszkodowanej małżonce należy się zadośćuczynienie oraz odszkodowanie z OC pojazdu, którym szkoda została wyrządzona, nawet jeśli jest ona jego współposiadaczem.

Anna Sekura

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>