umowa o zamówienie na świadczenia zdrowotne

Czy umowa o zamówienie na świadczenia zdrowotne, zawarta przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z pielęgniarką/położną wykonująca zawód w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej/położniczej jest rodzajem umowy o pracę, a jeżeli tak to jakiej? ( tzn zawartej na czas określony czy zawartej na czas nieokreślony czy o charakterze umowy decydują strony, zależnie od swej woli)