W jaki sposób należy ustalić wysokość ryczałtu zastępującego dodatek za pracę w porze nocnej?

Zuzanna Kaczor

Wysokość ryczałtu powinna być ustalona w sposób odpowiadający przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Gdyby zaistniały rozbieżności między rzeczywistą liczbą przepracowanych w porze nocnej godzin a wysokością ryczałtu, pracodawca powinien wyrównać pracownikowi różnicę.

Magdalena Machy