W jaki sposób opodatkowane są podatkowe grupy kapitałowe?

Janina Łącka

Przedmiotem opodatkowania jest dochód grupy, będący nadwyżką sumy dochodów spółek tworzących grupę nad ich stratami. Stawka opodatkowania wynosi 19%.

Paweł Panaś