W jaki sposób oznaczyć przedsiębiorstwo jako przedmiot zapisu windykacyjnego?

Żaklina Fiszer

Ustawodawca nie wskazuje sposobu oznaczenia. W doktrynie uznaje się, iż nie trzeba wypisywać wszystkich jego skałdników, gdyż przedsiębiorstwo ma charakter dość płynny i przechodzi na zapisobiercę w stanie z chwili śmierci testatora. Opis przedsiębiorstwa musi jednoznacznie wskazywać o jakie przedsiębiorstwo chodzi, a wymienienie kilku składników może ten opis doprecyzować. W przypadku sporów co do składu przedsiębiorstwa, dookreślenie dokonuje sąd.

Paweł Panaś