W jakiej formie prowadzi się dokumentacje przetwarzania danych ?

Angelika Marszałek

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2004 r. w sprawie dokumentacji   przetwarzania danych oraz warunków technicznych   tj. §2 ust. 1 ustala się  politykę bezpieczeństwa  i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych .  Dokumentacje prowadzi się w formie pisemnej  , którą wdrąża administrator danych ,Politykę   bezpieczeństwa  stanowi  §4 rozporządzenia określający   siedzibę  oraz wykaz  zbiorów danych   osobowych   jak również  strukturę i sposób przepływu danych . Instrukcja  zawiera  procedurę nadania uprawnień  do przetwarzania danych   i ich  rejestracji a także  metody i  środki  uwierzytelniania  i zarządzania . Istotą są  w tym przypadku   również procedury  dotyczące przeznaczenia danych i  tworzenia kopii.

Angelika Marszałek