W jakiej formie zawiera się porozumienia przez jednostki samorządu terytorialnego ?

Angelika Marszałek

Klasyfikacją form zawierania porozumień przez jednostki samorządu terytorialnego to głównie  porozumienia komunalne   czyli upoważnienie jednej gminy  do wykonania części zadań  pozostałych gmin, związki komunalne – czyli  współpraca jednostek samorządu terytorialnego  na szczeblu  gmina – powiat , oraz porozumienia  miedzy administracją rządową a samorządową  w celu realizacji  zadań z zakresu administracji rządowej. 

Angelika Marszałek