W którym momencie osoba biorąca udział w licytacji staje się właścicielem ruchomości.

Leopold Bizoń

Przejęcie na własność rzeczy będącej przedmiotem licytacji następuje po uprawomocnieniu się przybicia i zapłacie całej ceny.

Aleksandra Kuleczko