Wczoraj udzieliłam wywiadu lokalnemu tygodnikowi. Przed rozmową zrzekłam się prawa do autoryzacji. Po czasie zorientowałam się, że podane przeze mnie informacje są nieprawdziwe i nie chcę, aby zostały mi przypisane. Co mogę zrobić?

Franciszka Grzeszczak

Warto skontaktować się z dziennikarzem i przedstawić mu nowe informacje. Co prawda nie będzie on zobowiązany do udostępnienia Pani tekstu do autoryzacji, jednak zgodnie z art. 12 ust. 1 PrPras i zasadami etyki zawodowej ciąży na nim obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych oraz ochrony interesów działających w dobrej wierze informatorów. Wobec powyższego dziennikarz, po uprzednim sprawdzeniu, jakie były powody zmiany stanowiska informatora, powinien sam przeredagować wypowiedź rozmówcy wedle jego sugestii.

Agata Wróbel