Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: darowizna

Artykuły

 • Podatek od darowizny, podstawowe informacje 21/08/2012

  Podatek od darowizny, podstawowe informacje

  Wiele osób często zapomina o obowiązku podatkowym wynikającym z faktu przekazania nieodpłatnie rzeczy lub wartości pieniężnych. Dla ustalenia obowiązku podatkowego ważne jest określenie przedmiotu opodatkowania, podmiotów zwolnionych oraz wartości darowizny. więcej >>

 • Odwołanie darowizny 30/03/2012

  Odwołanie darowizny

  Umowa darowizny pozwala na okazanie wdzięczności osobie, która naszym zdaniem na to zasłużyła. Może także stanowić wyraz troski o drugiego człowieka, będącego w gorszej sytuacji majątkowej. Istnieją jednak przypadki, gdy żałujemy jej zawarcia. Kiedy można odwołać darowiznę? Jaka darowizna nie podlega odwołaniu? więcej >>

 • Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia podatkowe podatku od spadków i darowizn 03/10/2011

  Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia podatkowe podatku od spadków i darowizn

  Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według skali jaka została podana w treści ustawy. więcej >>

 • Kilka uwag ogólnych o sytuacji darczyńcy, w przypadku popadnięcia przez niego w niedostatek po wykonaniu darowizny 14/09/2011

  Kilka uwag ogólnych o sytuacji darczyńcy, w przypadku popadnięcia przez niego w niedostatek po wykonaniu darowizny

  Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Tak skonstruowany przepis art. 888 § 1 k.c. w sposób bezpośredni wymienia elementy przedmiotowo istotne czynności prawnej w nim opisywanej. Wśród nich, na pierwszy plan wysuwa się nieodpłatność przysporzenia dokonanego przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. To ta cecha zmusiła bowiem ustawodawcę, do poczynienia szeregu specjalnych regulacji, wprowadzających do umowy darowizny takie swoiście pozaprawne czynniki, jak poczucie wdzięczności, czy też obowiązek z nim związany, to jest obowiązek utrzymania darczyńcy przez obdarowanego, w razie popadnięcia tego pierwszego w niedostatek po wykonaniu darowizny. więcej >>

 • Rażąca niewdzięczność obdarowanego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 07/09/2011

  Rażąca niewdzięczność obdarowanego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Polski ustawodawca, w przepisie art. 898 § 1 k.c., konstytuuje szczególną instytucje odwołania darowizny (nawet już wykonanej). Dopuszczalność jej zastosowania uzależniona jest od zaistnienia rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Użycie tego rodzaju klauzuli generalnej jako przesłanki niesie za sobą dwie konsekwencje. Po pierwsze, dzięki nieskrępowaniu sądów ścisłą literą prawa, mogą one orzekać w pełni sprawiedliwie, dostosowując wyrok do zaistniałej sytuacji faktycznej. Z drugiej jednak strony tak szeroko zarysowane granice uznania sędziowskiego powodują powstanie stanu niepewności u adresatów normy. Nie mniej jednak, za swoisty kierunkowskaz, może służyć judykatura Sądu Najwyższego. więcej >>

 • Podmiot opodatkowania w podatku od spadków i darowizn 25/08/2011

  Podmiot opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

  Podatek, zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacji podatkowej, to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. więcej >>