Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: dobra osobiste

Artykuły

 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 3 17/02/2014

  Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 3

  Prawo cywilne przewiduje szereg gwarancji umożliwiających skuteczną reakcję na dokonane naruszenie dóbr osobistych, w ramach których pokrzywdzony przedsiębiorca może domagać się nie tylko zaniechania naruszeń na przyszłość i usunięcia powstałych skutków, ale również może dochodzić zapłaty zadośćuczynienia za doznaną w wyniku naruszenia owych dóbr krzywdę a w sytuacji zaistnienia realnej szkody majątkowej – żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. więcej >>

 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 2 08/11/2013

  Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 2

  Zgodnie z tym, co zostało podniesione w poprzednim artykule przedsiębiorca ma możliwość podjęcia obrony przed naruszeniem dóbr dobrego imienia, renomy, wizerunku firmy i innych dóbr zarówno  na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. Każde z tych postępowań rządzi się odmiennymi prawami, inny też jest rozkład ciężaru dowodowego. Istnieje również możliwość podjęcia prawnej reakcji na gruncie niektórych ustaw szczególnych. więcej >>

 • Obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika. Treść i granice obowiązku. 07/12/2012

  Obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika. Treść i granice obowiązku.

  Zasada poszanowania dóbr osobistych pracownika wyrażona w art. 111 k.p. stanowi jedną z podstawowych zasad prawa pracy - norm charakteryzujących się z jednej strony dużym stopniem ogólności, a z drugiej - szczególną doniosłością dla określenia podstawowych praw pracownika i obowiązków pracodawcy. więcej >>

 • Dobra osobiste i ich ochrona 25/11/2011

  Dobra osobiste i ich ochrona

  Zasadą jest, że prawo cywilne chroni dobra osobiste osób fizycznych. Jakie więc konkretnie dobra osobiste chroni polskie prawo cywilne i w jaki sposób? więcej >>