Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: działalność gospodarcza

Artykuły

 • Jednolity rynek cyfrowy 08/09/2015

  Jednolity rynek cyfrowy

  Tradycyjny rynek i wszelkie sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej możemy zastąpić znaczeniem rynku cyfrowego. więcej >>

 • Krajowy System Usług 16/07/2015

  Krajowy System Usług

  Krajowy System Usług to obszar tematyczny dotyczący informacji o konkretnym rodzaju czynności bądź usługi dostosowany do aktualnych potrzeb przedsiębiorców, a zarazem odpowiadający wymaganiom wsparcia przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. więcej >>

 • Status przedsiębiorcy zagranicznego 20/04/2015

  Status przedsiębiorcy zagranicznego

  W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalności gospodarcza na terenie Polski. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ważne jest ustalenie przesłanek które decydują statusie przedsiębiorcy. więcej >>

 • Kryteria kontroli gospodarczej  30/03/2015

  Kryteria kontroli gospodarczej 

  Kontrola jest zatem skierowana do przedsiębiorców, a więc podmiotów niepodporządkowanych administracji. Ustawodawca wprowadził ogólne ramy kontroli, ze względu na szeroki zakres uprawnień kontrolnych Niemniej jednak ustawy o swobodzie  działalności gospodarczej  wprowadziło wyjątki, co nie pozwala na zaliczenie ustawy  jako regulacji całościowych wobec kontroli w gospodarczej. więcej >>

 • Antykonkurencyjna koncentracja gospodarcza  23/12/2014

  Antykonkurencyjna koncentracja gospodarcza 

  Koncentracja to wynik połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców , poprzez przejęcie –nabycie lub objęcie akcji innych papierów wartościowych  , udziałów mające na celu bezpośrednie lub pośrednie kontroli  nad jednym  lub więcej przedsiębiorców utworzenia przez tych przedsiębiorców  wspólnego  przedsiębiorcy bądź też nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy. więcej >>

 • Koncesja a zezwolenie  03/11/2014

  Koncesja a zezwolenie 

  W systemach powszechnej reglamentacji jest odwrotnie. W pierwszej kolejności jest założenie o swobodzie działalności gospodarczej. Następnie musi istnieć zastrzeżenie o wyłączeniu danej działalności spod swobody działalności gospodarczej. W ostatniej kolejności przyznanie prawa do działań gospodarczych w danym obszarze koncesjonowanym. więcej >>

 • Najem, leasing, dzierżawa, użyczenie - czyli parę uwag o sposobie korzystania z samochodu w firmie cz. 1 06/08/2014

  Najem, leasing, dzierżawa, użyczenie - czyli parę uwag o sposobie korzystania z samochodu w firmie cz. 1

  Każdy prowadzący własną firmę staje prędzej czy później przed dylematem optymalizacji kosztów nabycia samochodu dla potrzeb prowadzonej działalności. Samochód firmowy jest w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem funkcjonowania chyba już niemal każdego przedsiębiorstwa. Decyzja ta w dobie różnorodności ofert na rynku wymaga dogłębnej analizy, a podjęta w sposób istotny przekłada się na kształt kosztów i przychodów w firmie.  więcej >>

 • O działalności gospodarczej biura podróży słów kilka... 25/03/2014

  O działalności gospodarczej biura podróży słów kilka...

  Ciepłe dni i czas urlopów zbliżają się wielkimi krokami, a Polska jest coraz bardziej znana w Europie jako ciekawe miejsce do wypoczynku. Prężnie rozwijająca się branża turystyczna jest jednak pełna pułapek dla przedsiębiorców pragnących zaistnieć na tym polu. Dlatego też warto wiedzieć, jak wygląda funkcjonowanie działalności biura podróży od strony prawnej. więcej >>

 • Co rozumie się pod pojęciem działalności gospodarczej? 19/11/2012

  Co rozumie się pod pojęciem działalności gospodarczej?

  W art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ustanowiona została tzw. definicja legalna pojęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, iż w przypadku gdy w jakimkolwiek tekście aktu prawnego natkniemy się na określenie „działalność gospodarcza” będziemy przez to rozumieć działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 2 w/w. ustawy ( chyba, że na potrzeby danego aktu prawnego zostanie ustanowiona definicja odmienna). więcej >>

 • Likwidacja działalności a remanent – skutki w podatku dochodowym i VAT. 24/10/2012

  Likwidacja działalności a remanent – skutki w podatku dochodowym i VAT.

  Podatnik likwidujący działalność gospodarczą często posiada na stanie magazynowym niesprzedane towary, od których odliczył podatek należny. Jak wygląda opodatkowanie tzw. remanentu likwidacyjnego? więcej >>

 • Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej 26/09/2012

  Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej

  W świetle ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne działalność telekomunikacyjna stanowi regulowaną działalność gospodarczą. Oznacza to, że jej wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa. Podstawą rozpoczęcia działalności jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. więcej >>

 • Jakie uprawnienia i obowiązki posiada przedsiębiorca w trakcie przeprowadzania kontroli? 12/03/2012

  Jakie uprawnienia i obowiązki posiada przedsiębiorca w trakcie przeprowadzania kontroli?

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. 2010 Nr 173 poz. 1807) o swobodzie działalności gospodarczej (zwana dalej: usdg) w rozdziale V reguluje zagadnienia związane z kontrolą. Obok przepisów regulujących kwestie związane z uprawnieniami i obowiązkami organu kontrolnego znajdują się także uregulowania dotyczące uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy w toku dokonywania czynności kontrolnych. Należy podkreślić, iż przepisy ustaw szczegółowych mogą modyfikować uregulowania zawarte w usdg. więcej >>

 • Podstawowe obowiązki organu kontroli na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 06/03/2012

  Podstawowe obowiązki organu kontroli na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (j. t. Dz. U. 2010 r. Nr 220 po 1447) (zwany dalej: usdg) zawiera w rozdziale 5 podstawowe regulacje dotyczące kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Należy podkreślić, iż szczegółowe kwestie omówione są w ustawach szczegółowych. Niniejszy artykuł poświęcony jest podstawowym problemom związanym z obowiązkami organu kontrolnego. więcej >>

 • Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 05/01/2012

  Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgodnie z art. 3 Kodeksu spółek handlowych (KSH), przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze „zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób”. Wobec tego za pierwotną przesłankę utworzenia i prowadzenia spółki z o.o. uznać należy chęć współpracy określonych osób dążących do osiągnięcia wspólnego celu. W konsekwencji, w zasadniczej większości przypadków, główną przyczyną rozwiązania i likwidacji spółki z o.o. jest ustanie woli współpracy w formie spółki. więcej >>

 • Likwidacja spółki jawnej 04/01/2012

  Likwidacja spółki jawnej

  Rozwiązanie spółki jawnej następuje w momencie jej wykreślenia z rejestru sądowego. Wykreślenie spółki z rejestru może być poprzedzone przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki, który ma na celu zakończenie bieżących spraw spółki oraz spieniężenie jej majątku. Sposób przeprowadzenia procesu likwidacji został uregulowany w art. 67-85 Kodeksu spółek handlowych. więcej >>

 • Nieuczciwe praktyki rynkowe. 08/12/2011

  Nieuczciwe praktyki rynkowe.

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uznając, iż podejmowanie działań w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony konsumentom jest obowiązkiem nałożonym już w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, zdecydował o uchwaleniu dyrektywy 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. Dyrektywa ta legła u podstaw niedocenianej polskiej ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( DzU nr 171, poz. 1206, dalej Ustawa) więcej >>

 • Zezwolenie jako forma reglamentacji działalności gospodarczej 06/12/2011

  Zezwolenie jako forma reglamentacji działalności gospodarczej

  Zezwolenie obok koncesji jest formą ograniczenia działalności gospodarczej.Przedsiębiorca otrzymując zezwolenie legalnie wykonuje działalność podlegającą reglamentacji. więcej >>

 • Przedmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 13/09/2011

  Przedmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej

  Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP, podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Co więcej - podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Jednakże przytoczony wyżej przepis art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, mówiący o obowiązującej w Polsce zasadzie wolności gospodarczej, podlega wielu ograniczeniom. więcej >>