Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: Europejski Trybunał Praw Człowieka

Artykuły

  • Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 07/12/2011

    Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

    Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest międzynarodowym sądem kontrolującym przestrzeganie praw człowieka zagwarantowanych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. poprzez rozpatrywanie skarg podmiotów twierdzących, że przysługujące im prawa zostały naruszone. Konwencja ta weszła w życie w 1953 r. , Polska ratyfikowała ją 40 lat później, w 1993 r. Jest to traktat międzynarodowy określający niezbywalne prawa i wolności przysługujące człowiekowi od momentu urodzenia aż do śmierci. Ustanawia ona również międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Możliwe jest wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jeżeli uważa się, że prawa zagwarantowane przez Konwencję zostały naruszone. więcej >>