Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: interes publiczny

Artykuły

  • Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 09/05/2011

    Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

    Prawo konkurencji jest częścią publicznego prawa gospodarczego. Już z samej jego istoty wynika zatem, iż jego celem jest nie ochrona indywidualnych podmiotów obrotu gospodarczego, a ochrona interesów publicznych. Także sama ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, w treści art. 1 ust. 1, stanowi, iż ochrona konkurencji i stwarzanie warunków dla jej rozwoju są podejmowane „w interesie publicznym ochrony konkurencji i konsumentów”, co oznacza, że ustawa znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy zostaje naruszony lub też zagrożony interes publiczny polegający na zapewnieniu właściwych warunków dla funkcjonowania rynku. więcej >>