Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: Internet

Artykuły

  • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 2 08/11/2013

    Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 2

    Zgodnie z tym, co zostało podniesione w poprzednim artykule przedsiębiorca ma możliwość podjęcia obrony przed naruszeniem dóbr dobrego imienia, renomy, wizerunku firmy i innych dóbr zarówno  na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. Każde z tych postępowań rządzi się odmiennymi prawami, inny też jest rozkład ciężaru dowodowego. Istnieje również możliwość podjęcia prawnej reakcji na gruncie niektórych ustaw szczególnych. więcej >>

  • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz.1 04/11/2013

    Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz.1

    Problematyka naruszenia dóbr osobistych w coraz szerszym zakresie dotyka przedsiębiorców, dla których Internet stał się ważną platformą marketingu i handlu wykorzystywaną do prezentacji wizerunku firmy, umożliwiającą nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz komunikację z potencjalnymi klientami. Jakie są środki prawnie skutecznej reakcji? Czy prawo polskie zapewnia wystarczające instrumenty ochrony prawnej w sposób wystarczający zabezpieczając interesy pokrzywdzonych przedsiębiorców? więcej >>