Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: KC

Artykuły

 • Formy naprawienia szkody 29/05/2014

  Formy naprawienia szkody

  Zgodnie z art. 363 kodeksu cywilnego naprawienie szkody może polegać albo na przywróceniu stanu poprzedniego, albo na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej. więcej >>

 • Niemożliwość spełnienia świadczenia. 02/12/2013

  Niemożliwość spełnienia świadczenia.

  Co do zasady zobowiązanie polega na tym, że dłużnik powinien spełnić na rzecz wierzyciela określone świadczenie. Aby powstało ważne zobowiązanie, świadczenie dłużnika musi być jednak możliwe do spełnienia. Zgodnie z art. 387§1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.  więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia. 13/11/2013

  Wypowiedzenie umowy zlecenia.

  Art. 746 kodeksu cywilnego przewiduje szczególny tryb przedwczesnego zakończenia umowy zlecenia. Biorąc pod uwagę, iż zlecenie stanowi stosunek oparty na wzajemnym zaufaniu, każdej ze stron przyznano uprawnienie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. więcej >>

 • Nasciturus w polskim prawie cywilnym – cz. 1 23/09/2013

  Nasciturus w polskim prawie cywilnym – cz. 1

  Nasciturus to dziecko poczęte, ale nienarodzone. Czy płód ma prawa i obowiązki w polskim prawie cywilnym? Czy można pozwać dziecko poczęte, ale nienarodzone lub uczynić na jego rzecz darowiznę? Odpowiedzi na te pytania i inne poniżej. więcej >>

 • Zdolność do czynności prawnych - cz. 1 20/09/2013

  Zdolność do czynności prawnych - cz. 1

  Kto ma zdolność do czynności prawnych? Czy dziecko mające 10 lat może zawrzeć skutecznie umowę sprzedaży z przedsiębiorcą? Czy dziecko mające 17 lat może zawszeć umowę o pracę z przedsiębiorcą? Odpowiedzi na te i inne pytania poniżej. więcej >>

 • Zdolność do czynności prawnych - cz. 2 20/09/2013

  Zdolność do czynności prawnych - cz. 2

  Kto ma zdolność do czynności prawnych? Czy dziecko mające 10 lat może zawrzeć skutecznie umowę sprzedaży z przedsiębiorcą? Czy dziecko mające 17 lat może zawszeć umowę o pracę z przedsiębiorcą? Odpowiedzi na te i inne pytania poniżej. więcej >>

 • Zdolność prawna osób fizycznych – cz. 2 19/09/2013

  Zdolność prawna osób fizycznych – cz. 2

  Co to jest zdolność prawna? Czy wszystkie osoby fizyczne mają zdolność prawną? Od kiedy do kiedy człowiek ma zdolność prawną. Odpowiedzi na te pytania poniżej. więcej >>

 • Umowa przedwstępna –termin zawarcia umowy przyrzeczonej (część 2) 08/03/2012

  Umowa przedwstępna –termin zawarcia umowy przyrzeczonej (część 2)

  Strony, zawierając umowę przedwstępną, mogą zamieścić w niej postanowienie dotyczące terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli tego nie uczynią, zastosowanie znajduje przepis art. 389 § 2 k.c., regulujący skutki braku oznaczenia w umowie przedwstępnej terminu, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona. więcej >>