Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: klauzula wykonalności

Artykuły

 • Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?! 13/03/2013

  Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?!

  Można pokusić się o stwierdzenie, iż klauzuli wykonalności należy strzec jak oka w głowie. Co do zasady tytuł wykonawczy jest wydawany wierzycielowi tylko raz, w jednym egzemplarzu. Jednakże istnieją wyjątki, o których poniżej. więcej >>

 • Klauzula wykonalności  - know how! 11/03/2013

  Klauzula wykonalności  - know how!

  Klauzula wykonalności, jako jedno z ogniw tytułu wykonawczego, daje możliwość dochodzenia uprawnionemu swoich roszczeń w trybie postępowania egzekucyjnego, jeżeli zobowiązany nie chce dobrowolnie wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku.  więcej >>

 • Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim. 18/11/2011

  Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim.

  Art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego wymienia enumeratywnie akty, orzeczenia i inne dokumenty, które mogą być tytułami egzekucyjnymi. Omawiany przepis wskazuje podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, posługując się oznaczeniami wierzyciel – dłużnik, jednak należy mieć na uwadze tytuły egzekucyjne które mogą po stronie dłużnika wskazywać podmiot, który nie brał udziału w nawiązaniu stosunku obligacyjnego, nie zaciągał zobowiązania. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku analizy art. 787 k.p.c., kiedy tytuł egzekucyjny może być wystawiony również przeciwko małżonkowi dłużnika. więcej >>