Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: klauzule abuzywne

Artykuły

 • Niedozwolone postanowienia umowne 10/08/2012

  Niedozwolone postanowienia umowne

  Wiadomo, że konsument, jako strona w większości przypadków mniej doświadczona, częściej nie analizuje szczegółowo poszczególnych postanowień umowy, tracąc tym samym możliwość ochrony własnych interesów poprzez akceptowanie warunków, które niekorzystnie kształtują jego sytuację jako strony umowy. Co więcej, wiedza konsumentów o niedozwolonych klauzulach jest, mimo coraz wyższego poziomu świadomości o ich prawach, niewystarczająca, by skutecznie bronić się przed narzuceniem sobie niekorzystnych warunków. Wiedza z zakresu niedozwolonych postanowień umownych zwanych również czasami klauzulami abuzywnymi jest wyjątkowo cenna nie tylko dla konsumentów, ale i dla wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na zbudowaniu wizerunku firmy szanującej klienta. więcej >>

 • Regulamin sklepu internetowego jako wzorzec umowy 07/11/2011

  Regulamin sklepu internetowego jako wzorzec umowy

  Osoba prowadząca sklep internetowy musi określić jego regulamin, wedle którego będzie świadczyć usługi. Odpowiednio zredagowany regulamin, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, może stanowić główną podstawę zawieranych w przyszłości umów. więcej >>

 • Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 25/10/2011

  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest sądem pierwszej instancji, odrębną jednostką organizacyjną Sądu Okręgowego w Warszawie. Jest on właściwy do spraw ochrony konkurencji i konsumentów, regulacji energetyki, telekomunikacji, transportu kolejowego, a także o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone. Zastąpił on w 2000r. na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Sąd Antymonopolowy. więcej >>

 • Klauzule abuzywne w umowach o dostawę energii, wody, gazu i ciepła. 03/06/2011

  Klauzule abuzywne w umowach o dostawę energii, wody, gazu i ciepła.

  Klauzule abuzywne występują w każdym sektorze usług. Często wykorzystywane są w umowach przez instytucje zajmujące się dostawą energii, wody, gazu i ciepła. Z uwagi na uniwersalny charakter tych umów, należy zapoznać się z najczęściej w nich występującymi niedozwolonymi postanowieniami umownymi. więcej >>

 • Klauzule abuzywne – pojęcie, treść i skutki prawne. 10/09/2010

  Klauzule abuzywne – pojęcie, treść i skutki prawne.

  Klauzule abuzywne występują obecnie w umowach i ich wzorcach niemalże w każdym sektorze usług: bankowych, finansowych, turystycznych i in., a więc tych z którymi zarówno konsument jak i przedsiębiorca mają bezpośredni kontakt. Dlatego tak ważne jest poznanie ich istoty, a także skutków, które są następstwem ich zastosowania. więcej >>

 • Instytucje ochrony konsumenta przed klauzulami abuzywnymi w umowach. 10/09/2010

  Instytucje ochrony konsumenta przed klauzulami abuzywnymi w umowach.

  W celu ochrony konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi powołano do życia wiele instytucji gwarantujących konsumentowi przestrzeganie jego praw. Wśród nich znajdują się m.in. organy sądowe: sądy powszechne, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, organy administracyjne: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacje społeczne. więcej >>

 • Klauzule abuzywne na tle instytucji podobnych: błąd, wyzysk i in. 10/09/2010

  Klauzule abuzywne na tle instytucji podobnych: błąd, wyzysk i in.

  Oprócz szczegółowej regulacji prawnej dotyczącej klauzul abuzywnych występujących w obrocie pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą (art. 3851 i następne Kodeksu cywilnego), istnieje wiele przepisów uniwersalnych, które również odnoszą się do stosunków prawnych konsumentów z przedsiębiorcami. Należą do nich regulacje dotyczące błędu, sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, a także wyzysku. więcej >>

 • Klauzule abuzywne w umowach bankowych 10/09/2010

  Klauzule abuzywne w umowach bankowych

  Niedozwolone postanowienia umowne występują niemalże w każdym sektorze usług, jednak nader często stosowane są przez instytucje kredytowe, w tym banki. Występują w dokumentach, przede wszystkim w umowach kredytowych, umowach o otwarcie rachunku bankowego, a także różnego rodzaju regulaminach. więcej >>