Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: klauzule niedozwolone

Artykuły

 • Regulamin sklepu internetowego jako wzorzec umowy 07/11/2011

  Regulamin sklepu internetowego jako wzorzec umowy

  Osoba prowadząca sklep internetowy musi określić jego regulamin, wedle którego będzie świadczyć usługi. Odpowiednio zredagowany regulamin, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, może stanowić główną podstawę zawieranych w przyszłości umów. więcej >>

 • Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 25/10/2011

  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest sądem pierwszej instancji, odrębną jednostką organizacyjną Sądu Okręgowego w Warszawie. Jest on właściwy do spraw ochrony konkurencji i konsumentów, regulacji energetyki, telekomunikacji, transportu kolejowego, a także o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone. Zastąpił on w 2000r. na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Sąd Antymonopolowy. więcej >>

 • Klauzule abuzywne w umowach o dostawę energii, wody, gazu i ciepła. 03/06/2011

  Klauzule abuzywne w umowach o dostawę energii, wody, gazu i ciepła.

  Klauzule abuzywne występują w każdym sektorze usług. Często wykorzystywane są w umowach przez instytucje zajmujące się dostawą energii, wody, gazu i ciepła. Z uwagi na uniwersalny charakter tych umów, należy zapoznać się z najczęściej w nich występującymi niedozwolonymi postanowieniami umownymi. więcej >>

 • Klauzule abuzywne – pojęcie, treść i skutki prawne. 10/09/2010

  Klauzule abuzywne – pojęcie, treść i skutki prawne.

  Klauzule abuzywne występują obecnie w umowach i ich wzorcach niemalże w każdym sektorze usług: bankowych, finansowych, turystycznych i in., a więc tych z którymi zarówno konsument jak i przedsiębiorca mają bezpośredni kontakt. Dlatego tak ważne jest poznanie ich istoty, a także skutków, które są następstwem ich zastosowania. więcej >>

 • Instytucje ochrony konsumenta przed klauzulami abuzywnymi w umowach. 10/09/2010

  Instytucje ochrony konsumenta przed klauzulami abuzywnymi w umowach.

  W celu ochrony konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi powołano do życia wiele instytucji gwarantujących konsumentowi przestrzeganie jego praw. Wśród nich znajdują się m.in. organy sądowe: sądy powszechne, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, organy administracyjne: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacje społeczne. więcej >>

 • Klauzule abuzywne na tle instytucji podobnych: błąd, wyzysk i in. 10/09/2010

  Klauzule abuzywne na tle instytucji podobnych: błąd, wyzysk i in.

  Oprócz szczegółowej regulacji prawnej dotyczącej klauzul abuzywnych występujących w obrocie pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą (art. 3851 i następne Kodeksu cywilnego), istnieje wiele przepisów uniwersalnych, które również odnoszą się do stosunków prawnych konsumentów z przedsiębiorcami. Należą do nich regulacje dotyczące błędu, sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, a także wyzysku. więcej >>

 • Klauzule abuzywne w umowach bankowych 10/09/2010

  Klauzule abuzywne w umowach bankowych

  Niedozwolone postanowienia umowne występują niemalże w każdym sektorze usług, jednak nader często stosowane są przez instytucje kredytowe, w tym banki. Występują w dokumentach, przede wszystkim w umowach kredytowych, umowach o otwarcie rachunku bankowego, a także różnego rodzaju regulaminach. więcej >>