Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: kodeks postępowania cywilnego

Artykuły

 • Przyczyny nieważności postępowania cywilnego 18/08/2014

  Przyczyny nieważności postępowania cywilnego

  Nieważność postępowania następuje w przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z uchybień wskazanych w kodeksie postępowania cywilnego.  więcej >>

 • Poufność postępowania mediacyjnego 11/07/2014

  Poufność postępowania mediacyjnego

  Zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania cywilnego rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Podstawową zasadą postępowania mediacyjnego jest jego poufność.  więcej >>

 • Dopuszczalność dochodzenia przyszłych świadczeń powtarzających się. 24/02/2014

  Dopuszczalność dochodzenia przyszłych świadczeń powtarzających się.

  Zgodnie z art. 190 kodeksu postępowania cywilnego możliwe jest dochodzenie przyszłych powtarzających się świadczeń, jeżeli nie sprzeciwia się temu treść łączącego strony stosunku prawnego. więcej >>

 • Przypozwanie – instytucja prawa procesowego 23/07/2013

  Przypozwanie – instytucja prawa procesowego

  Kodeks postępowania cywilnego wprowadza instytucje związane z udziałem osób trzecich w postępowaniu. Ich udział jest niejednokrotnie ważny w prowadzonym postępowaniu. Jedną z takich instytucji jest właśnie przypozwanie. Jakie warunki formalne muszą zostać spełnione i na czym właściwie polega instytucja przypozwania? więcej >>

 • Postępowanie nakazowe. 05/03/2012

  Postępowanie nakazowe.

  Postępowanie nakazowe jest jednym z unormowanych przez Kodeks postępowania cywilnego postępowań odrębnych. Oznacza to, iż postępowanie takie toczy się co do zasady według norm dotyczących postępowania zwykłego, z uwzględnieniem przepisów szczególnych odnoszących się tylko do tego rodzaju postępowania. Głównymi celami postępowania nakazowego jest ograniczenie postępowania dowodowego, a przez to skrócenie całego procesu. więcej >>

 • Postępowanie upominawcze 28/02/2012

  Postępowanie upominawcze

  Postępowanie upominawcze jest jednym z postępowań odrębnych uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego. Ma charakter postępowania obligatoryjnego, co oznacza, że jego przeprowadzenie nie zależy od wniosku powoda, ani od dyskrecjonalnej władzy sędziego. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu upominawczym na posiedzeniu niejawnym i wydaje nakaz zapłaty. więcej >>

 • Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym – cz. 1 23/02/2012

  Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym – cz. 1

  Kodeks postępowania cywilnego w przepisach art. 310-315 reguluje instytucję zabezpieczenia dowodów w postępowaniu cywilnym. Instytucja ta służy zapobieżeniu sytuacjom, w których przeprowadzenie dowodu może stać się niemożliwe lub zbyt utrudnione. więcej >>

 • Terminy procesowe według kodeksu postępowania cywilnego – część II 07/02/2012

  Terminy procesowe według kodeksu postępowania cywilnego – część II

  Dla przestrzegania terminów niezbędna jest umiejętność ich prawidłowego obliczania. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, podstawą do obliczania terminów procesowych są przepisy  prawa cywilnego. W niektórych sytuacjach niezbędne, z punktu widzenia strony, jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Obwarowane jest to jednak określonymi przesłankami. więcej >>

 • Terminy procesowe według kodeksu postępowania cywilnego – część I 06/02/2012

  Terminy procesowe według kodeksu postępowania cywilnego – część I

  Pojęcie „terminu”, z punktu widzenia prawa, może mieć dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest to określony moment w czasie (np. 15 kwietnia 2012r.), z drugiej zaś określony okres czasu, który ma swój początek i koniec (np. 14 dni). Instytucja ta podlega wewnętrznemu podziałowi, dlatego też niedochowanie terminu może nieść za sobą różnorakie skutki. więcej >>