Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: konwencja haska

Artykuły

  • Założenia prawne Konwencji haskiej z 5 października 1961 roku. 25/10/2010

    Założenia prawne Konwencji haskiej z 5 października 1961 roku.

    Głównym celem Konwencji haskiej było zwolnienie Państwa sygnatariusza z legalizacji dokumentów, do których ma zastosowanie Konwencja i które mogą być przedłożone na jego terytorium. Tym samym Konwencja haska, przyjęta pod egidą Haskiej Konferencji Międzynarodowego Prawa Prywatnego, zobowiązała jej strony do tego, aby podjęły działania w celu zapobieżenia dokonywaniu legalizacji przez ich przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych. Weszła ona w życie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 sierpnia 2005 roku. więcej >>