Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: małoletni

Artykuły

  • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez małoletniego lub niepoczytalnego 31/01/2012

    Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez małoletniego lub niepoczytalnego

    Analizując problematykę odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osobę małoletnią lub niepoczytalną należy ustalić jaki przepis w danym stanie faktycznym znajduje zastosowanie. Na uwadze należy mieć dwa czynniki: pierwszy, czy sprawca szkody należy do osób którym ze względu na stan psychiczny lub cielesny bądź ze względu na wiek nie można przypisać winy, czy też jest osobą, która w chwili dokonywania czynu dysponowała dostatecznym rozeznaniem, drugi zależy od tego na kim spoczywa obowiązek sprawowania pieczy i nadzoru czy na personelu określonej jednostki organizacyjnej czy na osobie fizycznej. Poniższy artykuł stanowi omówienie problemu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie i niepoczytalne. więcej >>

  • Czy małoletni może być przedsiębiorcą? 16/11/2011

    Czy małoletni może być przedsiębiorcą?

    Jest to wiadome, że każda osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych może stać się przedsiębiorcą. Czy jednak małoletni, jako osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, także może prowadzić własną działalność gospodarczą? więcej >>