Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: masa upadłości

Artykuły

  • Likwidacja masy upadłości w drodze sprzedaży 14/06/2012

    Likwidacja masy upadłości w drodze sprzedaży

    Upadłość likwidacyjna jest jednym ze sposobów przeprowadzenia właściwego postępowania egzekucyjnego obok upadłości układowej. Likwidacja masy upadłości najczęściej przybiera formę sprzedaży. Zanim jednak do likwidacji dojdzie syndyk obowiązany jest do wykonania szeregu czynności o charakterze przygotowawczym. więcej >>

  • Wniosek o wyłączenie z masy upadłości 13/01/2012

    Wniosek o wyłączenie z masy upadłości

    Masa upadłości to ogół przedmiotów, wierzytelności i innych praw majątkowych przysługujących upadłemu. Z przepisu art. 61 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze wynika a contrario, iż do masy upadłości nie wchodzą składniki majątkowe należące do osoby innej niż upadły. Niekiedy jednak, z rozmaitych względów, przedmioty i prawa majątkowe nie należące do upadłego ulegają zaliczeniu do masy upadłości. W takiej sytuacji uprawnionemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o wyłączenie danego przedmiotu lub prawa majątkowego z masy upadłości. więcej >>