Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: masa upadłościowa

Artykuły

  • Masa upadłościowa   13/07/2015

    Masa upadłościowa  

    Masa upadłościowa to część majątku która ma służyć w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli bez względu na to czy nastąpi to w drodze ogłoszenia upadłości w momencie likwidacji majątku upadłego . W skład masy upadłościowej przeważnie wchodzi cały majątek przedsiębiorstwa bez względu na to gdzie się ono znajduje. więcej >>

  • Sprzedaż przedsiębiorstwa oraz inne sposoby likwidacji masy upadłościowej 02/07/2012

    Sprzedaż przedsiębiorstwa oraz inne sposoby likwidacji masy upadłościowej

    Dokonanie likwidacji masy upadłościowej w skład której wchodzi przedsiębiorstwo odbywa się z uwzględnieniem specyfiki konstrukcji instytucji przedsiębiorstwa. Na pierwszy plan, bowiem, wysunięte zostało powiązanie składników materialnych wchodzących w jego skład oraz ich znaczenie gospodarcze, co z resztą jest przejawem zasady optymalizacji wyrażonej w art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. 2009 Nr 175, poz. 1361 ze zm. powoływana dalej jako PrUpN). więcej >>