Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: mediacja

Artykuły

 • <strong>Postępowanie mediacyjne w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego</strong> 04/05/2018

  Postępowanie mediacyjne w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego

  Instytucja mediacji została wprowadzona do postępowania administracyjnego ogólnego ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Regulacja mediacji w rozdziale 5a k.p.a. wzorowana jest na przepisach Kodeksu postępowania cywilnego z pewnymi odrębnościami. Wynikają one z przedmiotu spraw, które są rozpoznawane i rozstrzygane w postępowaniu administracyjnym, z zastrzeżeniem ugody administracyjnej. Mediatorowi, w przeciwieństwie do organów administracji publicznej, nie przysługuje władztwo administracyjne. więcej >>

 • Poufność postępowania mediacyjnego 11/07/2014

  Poufność postępowania mediacyjnego

  Zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania cywilnego rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Podstawową zasadą postępowania mediacyjnego jest jego poufność.  więcej >>

 • Sądowa kontrola ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym 04/07/2012

  Sądowa kontrola ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym

  W prawie polskim, ugoda, która została zawarta przez strony przed mediatorem uzyskuje moc prawną ugody zawartej przed sądem dopiero w momencie, gdy zostanie przez ten ostatni zatwierdzona. Jakie są przesłanki i procedura zatwierdzania ugód? więcej >>

 • Odpowiedzialność uczestników w gospodarczym postępowaniu mediacyjnym 02/07/2012

  Odpowiedzialność uczestników w gospodarczym postępowaniu mediacyjnym

  Postępowanie mediacyjne ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że każdy z podmiotów w nim uczestniczących, w tym również sam mediator, czyni to z własnej, niczym nieprzymuszonej woli. Z zasadą dobrowolności nierozerwalnie łączy się powinność stron działania w toku postępowania oraz po jego zakończeniu „w dobrej wierze” i z poszanowaniem zasad rządzących stosunkami pomiędzy profesjonalistami. Jeżeli któraś ze stron do przyjętych reguł się nie stosuje, powinna liczyć się z możliwością pociągnięcia jej do odpowiedzialności. więcej >>

 • Mediacja w sprawach gospodarczych 14/12/2011

  Mediacja w sprawach gospodarczych

  Historycznie oraz praktycznie, mediacja, jest pierwszą i najważniejszą postacią alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Szybkość odzyskiwania pieniędzy, szybkość usunięcia przeszkód w wykonywaniu umów handlowych, niewielkie koszty odzyskania należności oraz dyskrecja tych działań, to podstawowe parametry wpływające na rosnącą popularność mediacji gospodarczych. więcej >>