Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: Milena Bodych

Artykuły

 • Taxpayer's Rights 18/01/2013

  Taxpayer's Rights

  Koncepcje praw podatników (taxpayer's rights) i ich ochrona są blisko związane z ochroną praw człowieka (koncepcja praw człowieka jest jednak o wiele szersza niż taxpayer's rights). Prawa podatników muszą być postrzegane jako przedmiot ochrony. Ściśle mówiąc, ochrona praw podatnika jest ochroną jego praw. W związku z tym powstaje pytanie, jakie prawa powinny lub mogą być chronione? więcej >>

 • Metka jako dźwignia handlu 27/03/2012

  Metka jako dźwignia handlu

  Zachwyt Andy Warhola nad błękitnymi spodniami marki Levis jest jedną z wielu powszechnie znanych odsłon oryginalnej filozofii tego ekscentrycznego artysty. Widział on w produkcie spółki Levi Strauss & Co źródło inspiracji i mawiał, że „zarabiać pieniądze to sztuka, pracować to sztuka, ale robić dobre interesy to sztuka największa”. Walka o globalną renomę i ochronę tej marki przeniosła się obecnie na bieżącą wokandę I Senatu ds. cywilnych („I Zivilsenat”) Trybunału Federalnego w Karlsruhe (Niemcy) - Trybunał Federalny to najwyższa instancja sądownictwa cywilnego w Niemczech (nazwa w języku niemieckim: Bundesgerichtshof, skrót: BGH). Chodzi o… drobną, czerwoną wszywkę, którą na oryginalnych produktach spółki Levi Strauss & Co umieszczono na lewej krawędzi prawej tylnej kieszeni spodni. więcej >>

 • Rozwód w kulturze hindi 23/03/2012

  Rozwód w kulturze hindi

  Na indyjskiej prowincji od wieków o wszystkim decydują mąż i jego rodzina. Żona to człowiek drugiej kategorii. Do lat 60. XX wieku w Indiach szokował przybyszów obyczaj sati – samospalenia wdowy na stosie pogrzebowym męża – umierały, bo czekały je izolacja i wstyd. Kiedy Hinduska jest bita i zamykana w areszcie domowym, wyrwanie się z małżeństwa jest jak ucieczka z więzienia – wspaniałe nierealne marzenie. Jak obrazowo pisała Shobhaa De’ w książce „Spouse. The Truth about Marriage”, indyjska kultura wciąż wymaga, by po wyjściu za mąż kobieta zmieniła się w amebę i trwała w sztucznym związku. Jednak od kilku lat ameby zaczęły się buntować i zmieniać Indie. W lutym „Times of India” podał szokującą wiadomość: w 2010 roku zarejestrowano 8391 zgonów poparzonych kobiet. Najczęściej umierały w „wypadkach” w kuchni: oblane rozpuszczalnikiem, chwilę później podpalane. Czasem były głodzone na śmierć. Powód? Ich rodziny nie zapłaciły rodzinie męża odpowiednio wysokiego posagu. więcej >>

 • Proces patentowy 21/03/2012

  Proces patentowy

  Wiele produktów i przedmiotów codziennego użytku, takich jak farmaceutyki, kosmetyki, butelki z szamponem, narzędzia, przykrywki na kubki z kawą, a nawet artykuły spożywcze, oznaczonych jest numerem patentowym. W ostatnim czasie sądy federalne w USA przeżywają istny wysyp powództw, w których podnoszony jest zarzut błędnego oznaczenia takich produktów z powodu wygaśnięcia patentów. Od 1 stycznia 2010 r. wniesiono ponad 1300 spraw o naruszenie paragrafu 292 United States Code (tzw. Ustawy o błędnych oznaczeniach - oryg. False Marking Statute). Zgodnie z nią każdy może w imieniu rządu USA wnieść pozew przeciwko każdej osobie lub jednostce, która błędnie oznaczyła artykuł jako opatentowany. Sprytni powodowie zbudowali na gruncie Ustawy o błędnych oznaczeniach lukratywny przemysł, który przeżywa teraz prawdziwy boom. Z powodu złych oznaczeń jedynie z samych ugód wypłacono tytułem odszkodowania kwotę sięgającą 10 mln dolarów. więcej >>

 • Spory o nazwy domen internetowych 20/03/2012

  Spory o nazwy domen internetowych

  Funkcją domen internetowych jest ułatwienie wyszukiwania informacji w sieci internet. Nazwy domen internetowych pełnią równocześnie podobną rolę jak inne oznaczenia odróżniające, używane w obrocie gospodarczym. Od strony technicznej domena jest elementem adresu DNS, wykorzystywanego do opisywania urządzeń w internecie. Serwery nazw domenowych DNS (Domain Name Server) opierają się na systemie numerycznym. Adres IP (Internet Protocol), podobnie jak domena, jest unikatowy - występuje tylko raz i pozwala identyfikować każdy komputer w sieci. Można więc stwierdzić, że w miejsce systemu numerycznego, przypominającego trudny do zapamiętania numer telefonu, funkcjonuje równolegle system domen internetowych, ułatwiających wyszukiwanie adresatów w wirtualnej przestrzeni. więcej >>

 • Podwyższony standard dowodowy w USA 19/03/2012

  Podwyższony standard dowodowy w USA

  W postępowaniu dowodowym nie zawsze wystarcza zwykła przewaga dowodów na rzecz jednej ze stron procesu, lecz konieczne jest tzw. jasne i przekonujące udowodnienie faktów. Rozstrzygnięcia sporu między Microsoftem a firmą i4i będzie miało daleko idące konsekwencje dla innych sporów o ochronę patentową w Stanach Zjednoczonych. Procesy cywilne prowadzone w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej są pod wieloma względami bardzo podobne do polskich. Obowiązujący tam system prawny zawiera generalną zasadę, według której ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zwykle więc to na stronie powodowej (plaintiff) będzie spoczywał ciężar udowodnienia (burden of proof), że dany fakt zaistniał. więcej >>

 • Niewykorzystany potencjał mediacji 16/03/2012

  Niewykorzystany potencjał mediacji

  Statystyka pokazuje, że możliwości mediacji w postępowaniu karnym nie są wykorzystywane w wystarczającym stopniu. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w polskim procesie karnym już ponad 12 lat, a zainteresowanie nią rośnie, jej stosowanie jest nadal marginalne. Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że od 1998 do 2009 roku liczba spraw kierowanych do mediacji, szczególnie w ostatnich latach, systematycznie rośnie. Przykładowo, w 1998 r. liczba spraw karnych w sądach powszechnych, zakończonych w wyniku postępowania mediacyjnego, wyniosła jedynie 10, a w 2009 r. już 3714. Podobnie było w prokuraturze. W 1998 r. liczba spraw skierowanych do mediacji wyniosła… 2 (sic!), a w 2009 r. 1296. więcej >>

 • YouTube i Facebook jako miejsce doręczania pism procesowych oraz publikacji orzeczeń sądowych 16/03/2012

  YouTube i Facebook jako miejsce doręczania pism procesowych oraz publikacji orzeczeń sądowych

  Według prawa angielskiego, procedura doręczania, czyli formalnego przedkładania drugiej stronie pism procesowych, odgrywa kluczową rolę w postępowaniu sądowym. Czy portal społecznościowy może w tym pomóc? więcej >>

 • Odpowiedzialność menadżera w spółce 16/03/2012

  Odpowiedzialność menadżera w spółce

  Treść artykułu zmierza do ukazania możliwych granic odpowiedzialności menedżera za działanie podejmowane na szkodę spółki. Skoncentrowana została na wskazaniu odpowiedzialności zarówno na gruncie cywilnoprawnym, jak i karno-materialnym. Tematyka ta jest szczególnie istotna, bowiem często w praktyce zdarza się, że zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorców, którzy wskutek tych działań stali się niewypłacalni, w rzeczywistości zaciągają jednoosobowo menedżerowie, głównie w wyniku przekroczenia postanowień wewnętrznych regulaminów, statutów czy wytycznych obowiązujących w spółce. Jak przedsiębiorca może, chociażby częściowo, zrekompensować sobie straty poniesione na skutek działania menedżerów do odpowiedzialności za popełnione przez nich nadużycia? więcej >>

 • Europejski Nakaz Dowodowy 15/03/2012

  Europejski Nakaz Dowodowy

  Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych stanowi część trzeciego filaru Unii Europejskiej. W tym przedmiocie Rada Unii Europejskiej wydała wiele decyzji w celu wzmocnienia współpracy sądowej między Państwami Członkowskimi. Przykładem jest decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z 18 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiego Nakazu Dowodowego dotyczącego uzyskania przedmiotów, dokumentów i danych celem wykorzystania w postępowaniach w sprawach karnych. więcej >>

 • Naruszenie prawa do wizerunku osoby powszechnie znanej 14/03/2012

  Naruszenie prawa do wizerunku osoby powszechnie znanej

  Ochrona prawa do wizerunku jest zaliczana do postaci ochrony interesów osobistych (art. 23-24 k.c.). Coraz częściej dokonywane komercyjne wykorzystanie wizerunku może jednak prowadzić do przyporządkowania tego prawa do ochrony interesów majątkowych, co na ogół dotyczy osób powszechnie znanych. Granice zakresu dopuszczalnego rozpowszechniania cudzego wizerunku wyznaczone przez art. 81 ust. 2 pkt 1 pr. aut. stanowią, że: "Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych". więcej >>

 • Zwolnienie od kosztów postępowania sądowego 29/12/2011

  Zwolnienie od kosztów postępowania sądowego

  Kto, kiedy i w jakich okolicznościach może starać się o zwolnienie od kosztów postępowania sądowego? Kiedy i komu sądy przyznają pomoc prawną z urzędu? Na koszty postępowania sądowego (koszty procesu) składają się koszty sądowe, koszty działania strony (uczestnika postępowania) i koszty działania pełnomocnika. więcej >>

 • Stalking a windykacja 23/12/2011

  Stalking a windykacja

  Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny do norm Kodeksu karnego wprowadzony został art. 190a. Zgodnie z paragrafem pierwszym nowego przepisu kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jak wskazuje sam ustawodawca w uzasadnieniu do projektu wspomnianej ustawy nowelizującej celem wprowadzenia regulacji jest stworzenie instrumentu ochrony prawnej w reakcji na negatywne zjawisko społeczne zwane "stalkingiem". Nowelizacja weszła w życie z dniem 6 czerwca 2011 r. więcej >>

 • Domena internetowa oraz sposoby jej ochrony 23/12/2011

  Domena internetowa oraz sposoby jej ochrony

  Szukając potrzebnego nam produktu, usług którymi jesteśmy zainteresowani, dokonując rekonesansu cennika usług podobnych coraz częściej sięgamy do Internetu. Dlatego też, nie dziwi już nikogo fakt, że powszechny dostęp do Internetu wygenerował wiele stron internetowych dzięki którym przedsiębiorcy chcą dotrzeć do klientów. Z prowadzeniem strony internetowej nieodzownie łączy się problematyka domen internetowych, sposobu ich nabycia i rejestracji. Rejestracja domeny, która ma ciekawą i łatwą do zapamiętania nazwę, może niewątpliwie przyczynić się do sukcesu oferty przedsiębiorstwa w Internecie. Jest bowiem nie tylko narzędziem promocji naszych produktów, ale także doskonałym sposobem komunikacji z grupą docelową czyli z klientami. Domena jest niczym innym jak tylko unikalnym adresem identyfikującym komputer podłączony do sieci. więcej >>

 • Skutki śmierci przedsiębiorcy 22/12/2011

  Skutki śmierci przedsiębiorcy

  Zgodnie z artykułem 43 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Śmierć przedsiębiorcy wywołuje określone skutki, kształtujące sytuację prawną prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, różne w zależności od wybranej formy prawnej prowadzonej działalności. więcej >>

 • Forma wyrażenia zgody przez inwestora a odpowiedzialność solidarna względem podwykonawcy 22/12/2011

  Forma wyrażenia zgody przez inwestora a odpowiedzialność solidarna względem podwykonawcy

  Zgodnie z art. 647 z indeksem 1 k.c., w umowie o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą, strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Rozliczenie za wykonane prace budowlane następuje między inwestorem a wykonawcą, który jest zobowiązany do wynagrodzenia podwykonawców. W przypadku zaistnienia trudności w wyegzekwowaniu przez podwykonawcę należności od wykonawcy, może on żądać zapłaty również od inwestora. Warunkiem koniecznym do powstania odpowiedzialności solidarnej po stronie zarówno inwestora, jak i wykonawcy, jest wyrażenie zgody przez inwestora na pracę danego podwykonawcy. więcej >>

 • Elektroniczna rejestracja spółki z o.o. 21/12/2011

  Elektroniczna rejestracja spółki z o.o.

  1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie ustawa z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 531). Wprowadza ona nową, alternatywną do dotychczasowej procedurę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawodawca chciał w ten sposób ją uprościć i przyspieszyć oraz pominąć etap istnienia spółki „w organizacji”. więcej >>

 • Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. II 19/08/2011

  Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. II

  Ustawa prawo prasowe przewiduje również szereg sankcji w związku z przestępstwami tzw. porządkowo – prasowymi. Art. 3 pr. pras. zakazuje pracownikowi poligrafii oraz kolportażu możliwości ograniczania ani w jakikolwiek inny sposób utrudniania drukowania i nabywania przyjętych przez przedsiębiorstwo do druku i rozpowszechniania dzienników, czasopism lub innych publikacji prasowych z powodu ich linii programowej albo treści. więcej >>

 • Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a niepodzielone zyski 12/08/2011

  Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a niepodzielone zyski

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest określona na dzień przekształcenia wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Podobną regulację zawiera art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. Pomimo, iż regulacja dotycząca opodatkowania zysków niepodzielonych obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. (czyli okres ponad 2 lat), to nadal wywołuje wątpliwości interpretacyjne, które dotyczą zarówno samego pojęcia zysków niepodzielonych, jak i kwestii intertemporalnych związanych ze stosowaniem tej regulacji. więcej >>

 • Zmiana ustawy o VAT 09/08/2011

  Zmiana ustawy o VAT

  W Dzienniku Ustaw z 28 marca 2011 r. została opublikowana ustawa z dnia 18 marca o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 64 poz. 332). Najważniejsze zmiany weszły w życie od 1 kwietnia 2011 r. więcej >>

 • Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 05/08/2011

  Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

  W dniu 25 marca 2011 r. została uchwalona ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622). Ustawa wprowadza szereg zmian, które obejmują m.in. możliwość przekształcenia przedsiębiorcy działającego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową, ułatwienia w kontaktach administracji z obywatelem. W związku z wprowadzanymi zmianami od 1 lipca 2011 r. zmianie ulegną przepisy ustaw o podatkachdochodowych oraz ordynacji podatkowej. więcej >>

 • Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. I 03/08/2011

  Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. I

  Odpowiedzialność karna jest ściśle określona w przepisach kodeksu karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku) i innych ustaw szczegółowych jak np. prawo prasowe, prawo autorskie itp. Prawo prasowe (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku) przewiduje w art.37 : „Do odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego stosuje się zasady ogólne, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Pierwszeństwo będą miały przepisy prawa prasowego, natomiast w kwestiach, które nie zostały w tej ustawie uregulowane będzie miał zastosowanie kodeks karny. więcej >>

 • W jaki sposób sprawić, by mediacje gospodarcze stały się w Polsce popularne? 29/07/2011

  W jaki sposób sprawić, by mediacje gospodarcze stały się w Polsce popularne?

  Obecnie w Polsce mediacje i arbitraż są w sprawach gospodarczych stosowane w bardzo wąskim zakresie. Liczne organizacje pozarządowe i firmy prywatne oferujące usługi mediacyjne, ale jednak alternatywne metody rozwiązywania sporów wciąż nie spełniają w naszym kraju takiej roli, jak np. w Stanach Zjednoczonych czy przy rozwiązywaniu sporów międzynarodowych. więcej >>

 • Uprawnienia twórcy w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych 17/05/2011

  Uprawnienia twórcy w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych

  Katalog roszczeń przysługujących twórcy w przypadku naruszenia jego autorskich praw osobistych obejmuje żądania o charakterze majątkowym i niemajątkowym (art. 78 prawa autorskiego). Roszczenia niemajątkowe obejmują: więcej >>

 • Skutecznie pomagajmy! cz.2 13/05/2011

  Skutecznie pomagajmy! cz.2

  Nawiązując do pierwszej części artykułu dotyczącego określeniu barier prawnych oraz ograniczeń podatkowych w działalności organizacji tzw. NGO przedstawimy kolejne analizy prawne przepisów, które utrudniają działalność organizacji pozarządowych. więcej >>

 • Samofakturowanie (Self-billing) - praktyka a prawo 11/05/2011

  Samofakturowanie (Self-billing) - praktyka a prawo

  Od niedawna w polskim prawodawstwie istnieje możliwość tzw. samofakturowania (ang. self billing). W ramach tej procedury nabywca ma możliwość rozliczania kosztów dostawy i zakupu materiałów bez potrzeby otrzymywania faktur od dostawcy. Self-billing jest tematem niezwykle trudnym w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Bardzo często kontrowersje zaczynają się już na etapie sporządzania umowy. Polski podmiot jest stawiany przed dylematem, czy wypełnić zobowiązania nakładane przez polskie przepisy dotyczące podatku VAT, czy też utrzymać stosunki handlowe z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej. więcej >>

 • Autorskie prawa osobiste i majątkowe 10/05/2011

  Autorskie prawa osobiste i majątkowe

  Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem, która – inaczej niż w przypadku autorskich praw majątkowych – jest nieograniczona w czasie, niezrzekalna i niezbywalna. Praktycznym wyrazem tego szczególnego charakteru autorskich praw osobistych jest ich przynależność do twórcy, także w przypadku przeniesienia przez niego autorskich praw majątkowych do utworu na rzecz innej osoby. więcej >>

 • Skutecznie pomagajmy! cz. 1 06/05/2011

  Skutecznie pomagajmy! cz. 1

  Uczestnicząc w programie edukacyjnym „Podatki – Prawa człowieka” organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka stykam się z wieloma prawno – podatkowymi barierami, z jakimi muszą się borykać organizacje NGO. więcej >>

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej 07/12/2010

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej

  Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej związane jest nie tylko uprawnieniami, lecz także z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność tę można odnieść do odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne osoby prawnej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych a także do odpowiedzialności osobistej o charakterze karnym. więcej >>

 • Karta podatkowa 07/12/2010

  Karta podatkowa

  Karta podatkowa to najprostsza forma rozliczeń, nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. więcej >>

 • <em>Thin capitalisation</em> a koszty uzyskania przychodu 07/12/2010

  Thin capitalisation a koszty uzyskania przychodu

  Jednym ze sposobów optymalizacji podatkowej w przypadku działania spółek w grupie, jest ustanowienia możliwie najkorzystniejszego sposobu ich wzajemnego finansowania. Przykładem takiego sposobu działania jest sytuacja, gdy pożyczkodawca będący udziałowcem danej spółki, finansuje jej działalność nie poprzez wpłaty na kapitał (wpłaty pieniężne lub aporty), lecz w postaci udzielanych pożyczek (kredytów), ponosząc przy tym jako pożyczkodawca ryzyko wynikające z działalności takiej spółki. więcej >>

 • Opodatkowanie dochodów nieujawnionych (tzw. 75%) 05/12/2010

  Opodatkowanie dochodów nieujawnionych (tzw. 75%)

  Opodatkowanie dochodów nieujawnionych to instytucja prawa podatkowego, w założeniu służąca zwalczaniu szarej strefy poprzez dokonywanie wymiarów względem podatników, których wydatki poczynione w danym roku przewyższają zgromadzone przez nich mienie, a nie są oni w stanie wytłumaczyć, skąd pochodziły wydatkowane środki. Szara strefa obejmuje działalność przynoszącą korzyści finansowe, która nie ma charakteru przestępczego, lecz jest prowadzona bez ponoszenia należnych podatków i nierzadko z naruszeniem przepisów normujących prowadzenie działalności gospodarczej. Można do niej zaliczyć zarówno podatników, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą, ale nie ujawniają wszystkich swoich dochodów, jak i osoby niezarejestrowane jako przedsiębiorcy. więcej >>

 • Pojęcie i cechy charakterystyczne podatku dochodowego 28/10/2010

  Pojęcie i cechy charakterystyczne podatku dochodowego

  Podatkiem jest takie świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego, które ma charakter jednostronny, ogólny, przymusowy, nieodpłatny i bezzwrotny. Głównym kryterium podziału podatków jest przedmiot opodatkowania. Przedmiotem podatku jest określony w ustawie stan faktyczny lub prawny, z którym ustawodawca wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Próbując określić konstrukcję podatku należy odnieść się do trzech przypadków zdefiniowania przedmiotu opodatkowania: stan faktyczny, stan prawny, stan faktyczny i prawny. Opodatkowanie poszczególnych stanów faktycznych i prawnych w trakcie trwania tego procesu pozwala wyodrębnić podatki przychodowe, dochodowe, majątkowe i konsumpcyjne. Z ekonomicznego punktu widzenia najistotniejszą cechą podatku jest to, że powoduje on legalne przesunięcie własności pomiędzy podatnikiem a państwem. więcej >>

 • Zjawisko podwójnego opodatkowania i sposoby jego eliminacji 28/10/2010

  Zjawisko podwójnego opodatkowania i sposoby jego eliminacji

  Termin „podwójne opodatkowanie” zarówno w literaturze jak i orzecznictwie charakteryzowany jest odmiennie. Przyczyną tych rozbieżności jest fakt, iż w przypadku zjawiska podwójnego opodatkowania nie chodzi o zdefiniowane pojęcie prawne, lecz o opis zjawiska, które nie wywołuje żadnych skutków materialnoprawnych. więcej >>

 • Europejski Tytuł Egzekucyjny 25/10/2010

  Europejski Tytuł Egzekucyjny

  Rozporządzenie 805/2004 wprowadza nową instytucję prawa Wspólnot Europejskich jakim jest Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych. Ten akt prawny był kolejnym krokiem idącym najdalej w kierunku tworzenia jednolitego obszaru sądowniczego pomiędzy państwami członkowskimi w Unii Europejskiej. Rozporządzenie to weszło w życie 21 stycznia 2005, z tym, że zaczęto je stosować od 21 października 2005r. więcej >>

 • Umowa sprzedaży towarów w ujęciu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku. 25/10/2010

  Umowa sprzedaży towarów w ujęciu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku.

  1 czerwca 1996 roku weszła w życie w stosunku do Polski tzw. konwencja wiedeńska, która ujednolica zasady międzynarodowego prawa handlowego dotyczące umów zawieranych w celu międzynarodowej sprzedaży towarów. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest pomocna w konstruowaniu kontraktów handlowych z partnerami zagranicznymi, w szczególności przy precyzowaniu praw i obowiązków stron. Głównym jej celem jest wyłączenie stosowania prawa krajowego do kontraktów międzynarodowej sprzedaży towarów i poddanie ich regulacji powszechnie aprobowanym normom międzynarodowym. więcej >>

 • Ponadnarodowe formy spółek: spółka europejska(„Societas Europea”, ang. ''European Company'') 25/10/2010

  Ponadnarodowe formy spółek: spółka europejska(„Societas Europea”, ang. ''European Company'')

  W 2001 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła dwa istotne akty prawne stanowiące podstawę prawną dla działania dla spółki europejskiej (SE). Są to: rozporządzenie Nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej. oraz dyrektywa 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników. więcej >>

 • Mobbing jako naruszenie godności pracownika 25/10/2010

  Mobbing jako naruszenie godności pracownika

  Instytucja mobbingu została wprowadzona do Kodeksu Pracy wraz z rozwojem różnych form zatrudnienia. Niejasne przepisy, skomplikowana definicja pojęciowa i mało zrozumiałe niekiedy komentarze tej instytucji, a także rozbieżne orzecznictwo sądowe w tym zakresie powodują, że ani pracownicy, ani pracodawcy tak naprawdę nie rozumieją tej instytucji. więcej >>

 • Założenia prawne Konwencji haskiej z 5 października 1961 roku. 25/10/2010

  Założenia prawne Konwencji haskiej z 5 października 1961 roku.

  Głównym celem Konwencji haskiej było zwolnienie Państwa sygnatariusza z legalizacji dokumentów, do których ma zastosowanie Konwencja i które mogą być przedłożone na jego terytorium. Tym samym Konwencja haska, przyjęta pod egidą Haskiej Konferencji Międzynarodowego Prawa Prywatnego, zobowiązała jej strony do tego, aby podjęły działania w celu zapobieżenia dokonywaniu legalizacji przez ich przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych. Weszła ona w życie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 sierpnia 2005 roku. więcej >>