Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: nabycie własności

Artykuły

  • Nabycie przez leasingobiorcę własności przedmiotu umowy.  12/05/2014

    Nabycie przez leasingobiorcę własności przedmiotu umowy. 

    Praktyka wskazuje, iż po upływie obowiązywania umowy leasingu finansujący (leasingodawca) zazwyczaj nie dąży już do odzyskania przedmiotu umowy. Z tego powodu dosyć powszechnie umowy leasingu przewidują możliwość uzyskania przez korzystającego (leasingobiorcę) prawa własności przedmiotu. więcej >>

  • Nabycie własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego na drodze cywilnoprawnej 19/10/2011

    Nabycie własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego na drodze cywilnoprawnej

    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w drodze postępowania administracyjnego, regulowanego ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 2005 roku, ograniczone jest do określonego kręgu osób. Zawsze jednak, gdy regulacja ta nie znajdzie zastosowania, użytkownik wieczysty może nabyć nieruchomość w drodze rokowań od dotychczasowego właściciela, czyli Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej więcej >>