Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: naruszenie prawa

Artykuły

  • Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania nałożonego w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy 20/11/2014

    Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania nałożonego w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy

    Co do zasady w postępowaniu cywilnym niewykonanie zobowiązania nałożonego przez sąd (odmowa przedstawienia przez stronę dowodów lub brak wykonania konkretnego zarządzenia) wywołuje wyłącznie określone ujemne następstwa procesowe. więcej >>

  • Naruszenie prawa do wizerunku osoby powszechnie znanej 14/03/2012

    Naruszenie prawa do wizerunku osoby powszechnie znanej

    Ochrona prawa do wizerunku jest zaliczana do postaci ochrony interesów osobistych (art. 23-24 k.c.). Coraz częściej dokonywane komercyjne wykorzystanie wizerunku może jednak prowadzić do przyporządkowania tego prawa do ochrony interesów majątkowych, co na ogół dotyczy osób powszechnie znanych. Granice zakresu dopuszczalnego rozpowszechniania cudzego wizerunku wyznaczone przez art. 81 ust. 2 pkt 1 pr. aut. stanowią, że: "Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych". więcej >>