Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: nieważność decyzji

Artykuły

  • Nieważność decyzji administracyjnej 04/01/2013

    Nieważność decyzji administracyjnej

    Bywa, że decyzja administracyjna obarczona jest wadą tak istotną, że zachodzi konieczność uznania jej za nieważną. Może to nastąpić tylko w przypadku zaktualizowania się pewnych szczególnych, enumeratywnie wyliczonych przesłanek. Decyzja nieważna, dotknięta wadami wyliczonymi w przepisie art. 156 § 1 k.p.a., mimo tych wad jest aktem administracyjnym, funkcjonującym w obrocie prawnym do czasu, aż zostanie z tego obrotu wyeliminowana na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. więcej >>