Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: odpowiedzialność karna

Artykuły

  • Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu 01/12/2011

    Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu

    W sytuacji popełnienia plagiatu dochodzi do naruszenia autorskich praw osobistych twórcy - prawa do utworu. Polskie prawodawstwo dąży do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej twórcą zarówno na gruncie odpowiedzialności karnej jak i cywilnej. więcej >>

  • Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 16/11/2011

    Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

    Odpowiedzialności karnej w polskim prawie podlegają nie tylko osoby fizyczne, lecz także podmioty zbiorowe. Różnica polega na tym, że mogą one odpowiadać jedynie za czyn zabroniony, a nie- jak w przypadku osoby fizycznej – za przestępstwo, którego elementem jest wina. Polska regulacja powyższego zagadnienia to przede wszystkim ustawa z 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. więcej >>