Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: odpowiedzialność pracownika

Artykuły

 • Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone 13/03/2012

  Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

  Pod pojęciem odpowiedzialności pracowniczej należy rozumieć ujemne konsekwencje, jakie na mocy przepisów prawnych ponosi w stosunku do pracodawcy pracownik, który nie wykonuje obowiązków pracowniczych lub czyni to w sposób nienależyty. Ustawodawca wyodrębnia odpowiedzialność w mieniu pracodawcy (w mieniu niepowierzonym, art. 114-122 Kodeksu pracy) oraz w mieniu powierzonym (art. 124-127 Kodeksu pracy). W obu przypadkach jedyną formą naprawienia szkody jest zapłata odszkodowania, ustalonego bądź w drodze ugody między pracodawcą a pracownikiem, bądź wyrokiem sądu pracy. więcej >>

 • Odpowiedzialność za mienie powierzone 16/01/2012

  Odpowiedzialność za mienie powierzone

  „To na koszt firmy” – tak pracownicy zwykli usprawiedliwiać niewłaściwe traktowanie mienia pracodawcy. W rzeczywistości jednak za brak zwrotu lub wyliczenia się z powierzonych przedmiotów grozi surowsza odpowiedzialność niż za pozostałe szkody. Z tych względów warto zapoznać się z zasadami odpowiedzialności za mienie powierzone. więcej >>

 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – wiadomości podstawowe 22/12/2011

  Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – wiadomości podstawowe

  Kiedy pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody pracodawcy? Jakie wysokości odszkodowania może żądać pracodawca od pracownika? Kodeks pracy reguluje w Dziale Piątym te kwestie. więcej >>

 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika 05/12/2011

  Odpowiedzialność porządkowa pracownika

  Kary porządkowe są środkiem dyscyplinującym pracowników. Znajdują zastosowanie, gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w zakładzie pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. Decyzja pracodawcy o nałożeniu kary porządkowej podlega kontroli związkowej i sądowej. więcej >>