Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: odprawa

Artykuły

 • Zwolnienia grupowe 15/03/2012

  Zwolnienia grupowe

  Kryzys gospodarczy spowodował, że w niektórych zakładach pracy zła kondycja finansowa pracodawcy wymusiła zwolnienie nie jednego, a całej grupy pracowników. To jednak nie jedyna przyczyna zwolnień grupowych. Mamy z nimi do czynienia wtedy, gdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 20 pracowników, rozwiązuje stosunek pracy z określoną liczbą pracowników, z przyczyn ich niedotyczących, w drodze wypowiedzenia, a także na mocy porozumienia stron, w okresie nieprzekraczającym 30 dni. więcej >>

 • Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? 19/01/2011

  Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

  Odprawy są świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi pracownikowi bądź członkom jego rodziny z tytułu rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy. Można do nich zaliczyć odprawę rentową i emerytalną, odprawę pośmiertną, odprawę wypłacaną w razie zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. więcej >>

 • W jakiej sytuacji i komu należy się odprawa pośmiertna? 04/12/2010

  W jakiej sytuacji i komu należy się odprawa pośmiertna?

  Odprawa nie jest wynagrodzeniem za pracę, lecz innym świadczeniem należnym pracownikowi lub jego rodzinie w sytuacjach określonych prawem. Ustawa Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94) wyróżnia odprawę rentową lub emerytalną oraz odprawę pośmiertną. więcej >>