Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: opinia biegłego

Artykuły

 • Opinia instytutu naukowego lub naukowo badawczego w postępowaniu cywilnym 30/08/2012

  Opinia instytutu naukowego lub naukowo badawczego w postępowaniu cywilnym

  W postępowaniu sądowym istnieje możliwość powołania przez sąd biegłego, w celu uzyskania opinii w zakresie wiedzy specjalistycznej, której niejednokrotnie organ sądowy nie posiada.  więcej >>

 • Opinia biegłego – treść, forma, elementy składowe. 11/03/2011

  Opinia biegłego – treść, forma, elementy składowe.

  Opinia biegłego stanowi szczególny środek dowodowy w postępowaniu cywilnym z uwagi na wiadomości specjalne w niej zawarte. Przez wzgląd na fakt, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami, mającymi sprzeczne interesy prawne, cechuje ja wysoki stopień obiektywizmu. W przypadku złożonego charakteru sprawy, koniecznym jest zapewnienie jasności formy i treści opinii. więcej >>

 • Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego 09/03/2011

  Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego

  Opinia biegłego jako szczególny środek dowodowy, stanowi ważny element postępowania dowodowego, prowadzonego przez sąd. Z tego względu ustawodawca unormował przypadki odpowiedzialności biegłych z tytułu nieprawidłowego wykonania opinii w postaci: nie usprawiedliwionego niestawiennictwa, nieuzasadnionej odmowy złożenia przyrzeczenia lub opinii, nie usprawiedliwionego opóźnienia w złożeniu opinii. więcej >>

 • Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. 07/03/2011

  Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym.

  Biegły sądowy ma prawo do wynagrodzenia za sporządzenie opinii w postępowaniu, w którym bierze udział. Zobowiązaną do pokrycia wynagrodzenia jest strona postępowania, która ze względu na swój interes prawny wniosła o sporządzenie opinii biegłego, ewentualnie – strona w całości obciążona kosztami postępowania po jego zakończeniu. więcej >>

 • Podmioty uprawnione do sporządzenia opinii biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym. 28/12/2010

  Podmioty uprawnione do sporządzenia opinii biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym.

  Opinia biegłego sądowego sporządzona na potrzeby postępowania cywilnego zawisłego przed sądem, stanowiąca zasadniczy środek dowodowy ze względu na wiadomości specjalne w niej zawarte, może być wykonana jedynie przez ustanowionych przy sądzie okręgowym biegłych sądowych. Warunki jakie musi spełniać kandydat na biegłego sądowego, a także procedura ustanowienia biegłego, są określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133). więcej >>

 • Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym – wiadomości ogólne. 23/11/2010

  Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym – wiadomości ogólne.

  Jednym ze środków dowodowych w procesie cywilnym, obok dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, dowodu z przesłuchania stron etc., jest dowód z opinii biegłego. Zasadniczą cechą wyróżniającą opinię biegłego spośród pozostałych środków dowodowych są zawarte w niej wiadomości specjalne, mające istotne znaczenie dla rozpoznawanej przez sąd sprawy. więcej >>